Vertrouwenspersoon

Het doel van een vertrouwenspersoon is om een veilige en vertrouwelijke omgeving te bieden.
Maak een afspraak

Vertrouwenspersoon

Een rol vertrouwenspersoon is iemand die door een organisatie is aangesteld om medewerkers een vertrouwelijk aanspreekpunt te bieden bij problemen of klachten. Zij zijn er om te luisteren naar de zorgen van medewerkers, advies te geven en hen te helpen om op een veilige manier met hun problemen om te gaan. Vertrouwenspersonen hebben een geheimhoudingsplicht en zijn onpartijdig in hun optreden, wat betekent dat zij neutraal en objectief blijven in de behandeling van de kwestie. Zij kunnen ook doorverwijzen naar externe hulpverleningsinstanties indien nodig. Het doel van een vertrouwenspersoon is om een veilige werkomgeving te creëren waar medewerkers zich gehoord voelen en waar eventuele problemen op een gepaste wijze worden aangepakt.

Ik heb de opleiding gevolgd bij van Oss & Partners, zij hebben een animatiefilm gemaakt waarin wordt uitgelegd wat de functie van een vertrouwenspersoon. Zie hiernaast.

Waarom zou je een Vertrouwenspersoon aanstellen of inhuren?

Een vertrouwenspersoon in een organisatie kan verschillende voordelen bieden, waaronder:

  • Vertrouwelijkheid: Een vertrouwenspersoon biedt een veilige omgeving waar medewerkers hun zorgen, problemen of klachten kunnen bespreken in strikte vertrouwelijkheid. Dit bevordert openheid en moedigt werknemers aan om hun zorgen te delen zonder angst voor represailles.
  • Emotionele steun: Vertrouwenspersonen kunnen emotionele steun bieden aan medewerkers die te maken hebben met stress, conflicten, pesten, of andere problemen op de werkplek. Ze luisteren actief, tonen begrip en kunnen advies geven over mogelijke stappen die genomen kunnen worden.
  • Conflictbemiddeling: In situaties waarin conflicten tussen medewerkers ontstaan, kan een vertrouwenspersoon fungeren als een neutrale bemiddelaar. Ze kunnen helpen bij het identificeren van de bronnen van het conflict en bijdragen aan het vinden van oplossingen om de relaties op de werkplek te verbeteren.
  • Bewustwording en preventie: Vertrouwenspersonen spelen een rol bij het vergroten van bewustzijn over belangrijke onderwerpen zoals intimidatie, discriminatie en ongewenst gedrag. Ze kunnen preventieve maatregelen voorstellen en bijdragen aan het creëren van een positieve werkcultuur.
  • Informatievoorziening: Vertrouwenspersonen kunnen medewerkers voorzien van informatie over relevante bedrijfsrichtlijnen, procedures en beschikbare ondersteuningsmiddelen. Dit draagt bij aan een beter begrip van wat als acceptabel of onacceptabel gedrag wordt beschouwd binnen de organisatie.
  • Bijdrage aan organisatiebeleid:Door de interactie met medewerkers en het behandelen van specifieke gevallen, kan een vertrouwenspersoon waardevolle inzichten verstrekken aan het management. Deze inzichten kunnen helpen bij het ontwikkelen of aanpassen van beleid en procedures om een gezonde werkomgeving te bevorderen.
  • Juridische naleving: In sommige situaties is het hebben van een vertrouwenspersoon verplicht als onderdeel van het voldoen aan wettelijke voorschriften met betrekking tot psychosociale arbeidsbelasting en het waarborgen van het welzijn van werknemers.

Snelle groei van de afdeling realiseren

Als CTO bij Defenture heb ik de samenwerking met Manuela altijd als zeer prettig en professioneel ervaren. Vooral de laatste maanden hebben we nauw samengewerkt om een snelle groei van onze afdeling te realiseren, en dat is gelukt, top!

Prettig en professioneel

Frans de Bruijn

CTO, Defenture BV

Personeelsbeleid op een hoger niveau

Manuela is al jaren de HR Manager bij de Huisman Groep.
De samenwerking verloopt plezierig.
Manuela is kundig, betrokken en prettig in de samenwerking.
Manuela heeft er mede aan bijgedragen dat ons personeelsbeleid op een veel hoger niveau is dan een paar jaar geleden.
Kortom, twijfel niet en schakel haar in.

Samenwerking plezierig, prettig in samenwerking, kundig, betrokken

Henk de Heus

Algemeen Manager, Huisman Mediap BV